BIO grupa OŠ Brezovica 20./21.

Biološka grupa objedinjuje učenike 7.a.b.c i 8.a.b OŠ Brezovica koji žele upotpuniti i proširiti svoja znanja i vještine iz nastavnog predmeta biologija.

Biološka grupa je vid izvannastavne aktivnosti. Povremeno će se priključivati i učenici koji imaju poteškoća u usvajanju sadržaja predviđenih kurikulumima nastave biologije te će se za njih također postavljati materijali za usvajanje i  utvrđivanje sadržaja.