MATEMATIKA 5acb

Dragi učenici,

dobro došli u "i-predmet". Ovo je virtualna učionica namijenjene nastavi na daljinu tijekom ove nastavne godine  u uvjetima povezanim s bolesti COVID-19. 

Cilj je upoznati i  približiti vam ovaj način učenja te osigurati  da svi sadržaji i učenje budu dostupni svim učenicima.

"I-predmet" ćemo strukturirati po lekcijama/temama te redovito  ubacivati poveznice na video lekcije i druge tematski primjerene materijale (domaće zadaće, … poveznice na zanimljive materijale na internetu…).

Ovo je samo priprema za eventualni rad na daljinu.  Želim nam da što dulje ostanemo u razredu.