English Club

U ovoj virtualnoj učionici, učenici će pristupati dodatnim materijalima za učenje engleskog jezika za pripremu za natjecanje iz engleskog jezika u 8.r osnovne škole i za dodatno učenje engleskoga jezika. Platforma će služiti za postavljanje materijala, komunikaciju s vršnjacima i umrežavanje.

Materijali:

- vokabular

- gramatika

- jezične igre

- čitanje

- slušanje

Teacher: Tea Horvatić